PDF PDF Print

Nieuws

In Memoriam Antonius Jan Glazemaker 1931-2018

In Memoriam Antonius Jan Glazemaker 1931-2018In Amersfoort overleed vanmorgen Antonius Jan Glazemaker in de leeftijd van 86 jaar.

Antonius Jan was geen man van hemelbestormende theorieën, maar bleef stevig geworteld in de aarde (hij verloochende zijn afkomst uit een boerenfamilie niet) en was altijd gericht op mensen. In zijn preken werden Bijbelse teksten vaak verbonden met de ... Lees verder>>

Overweging bij de vespers van Epifanie

Schriftlezing: Jesaja 66, 10-14.

‘Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten, in Jerusalem zult gij ... lees verder>>

Weekend voor jongeren in het bisdom Haarlem

Het Stuifduinweekend komt er weer aan! Het weekend voor jongeren van 9-16 jaar in het bisdom Haarlem. Gezellig samen met ... lees verder>>


Zo eigentijds als we zijn

… en binnen de oude traditie

Zo katholiek als we zijn

… maar we kiezen zelf onze bisschoppen

Zo traditioneel als we zijn

… en met gehuwde en vrouwelijke priesters

Zo eigenzinnig als we zijn

… en verbonden met andere christenen

Onafhankelijk sinds 1723

… en nog altijd in goed overleg

Oud-Katholieken:

verbonden met de oude kerk en met de tijd waarin we leven

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl