Oud-Katholieke parochie Haarlem

December | Bij de vieringen

Op zondag 17 december, op de 3e zondag van de advent, zal Sandy de Ruiter, de echtgenote van Martijn Beunk, door het sacrament van de doop in de gemeenschap van de kerk worden opgenomen. Zij doet dan ook haar eerste heilige communie. Wij wensen haar een zinvolle tijd van voorbereiding. Het zou fijn zijn als we met velen getuige zijn van deze belangrijke stap voor Sandy!

Op 17 december zullen we tevens de adventsmaaltijd van dit jaar houden. Let u op de aankondigingen in de kerk!

Zondag 24 december vieren we in de ochtend de eucharistie voor de 4e zondag van de advent, zondag Rorate Coeli – Dauwt hemelen, wolken wijkt vaneen, voor mij nog steeds één van de mooiste gezangen van de adventstijd, hoewel er eigenlijk wel heel veel mooie kerkmuziek voor deze tijd van het jaar bestaat. U kon er veelvuldig van genieten tijdens de afgelopen weken.

De eucharistieviering voor de Kerstnacht begint om 22.00 uur en zal geheel in kaarslicht zijn. Celebrant is pastoor Robert Frede.

Maandag 25 december begint de pontificale hoogmis voor Kerstdag om 10.00 uur. Onze bisschop Dirk Jan Schoon gaat voor.

Op dinsdag 26 december, 2e kerstdag – feestdag van de H. Stefanus, diaken en eerste martelaar, is er geen dienst in onze parochiekerk. De dichtstbijzijnde Oud-katholieke dienst is om 10.00 uur in de kerk van de H. Engelmundus te IJmuiden.

Zondag 31 december, zondag na Kerstmis – H. Silvester, bisschop van Rome, is er weer een eucharistieviering waarin pastoor Robert Frede voorgaat.

Zondag 7 januari vieren we de eucharistie voor de feestdag Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken om 10.00 uur. Om 16.00 uur bent u allen van harte welkom voor de vespers van deze feestdag samen met onze bisschop Dirk Jan Schoon, aansluitend is de traditionele nieuwjaarsontmoeting van ons bisdom.

Op zondag 21 januari blijft onze kerk gesloten We nemen dan deel aan de viering van Schrift en Gebed ter gelegenheid van de gebedsweek voor de eenheid der christenen in de RK kathedraal van de H. Bavo aan de Leidsevaart. De dienst begint om 11.00 uur. Predikant in deze dienst is pastoor Robert Frede (enig support is daarom extra welkom ☺)

De liturgische kersttijd sluiten we af op zondag 28 januari met de viering van de Opdracht van de Heer in de Tempel – Maria Lichtmis.

Er is kinderkerk gepland op 25 december, 7 januari en 4 februari.