Oud-Katholieke parochie Haarlem

December | Bericht van Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN

De Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN is haar werkzaamheden gestart en gereed om (nieuwe) meldingen te ontvangen en te behandelen. 

Wij nodigen iedereen uit om contact op te nemen in het geval u slachtoffer bent (geweest) van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag binnen de OKKN of als u daarvan getuige bent geweest of er op enigerlei wijze kennis van hebt gekregen. 

Dat kan per telefoon of via een mail of chat. 

• Telefoon: 0900-9999001 

• www.verbreekdestilte.nl (voor mail of chat) 

Uw melding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Ook zullen wij in de komende tijd mensen benaderen van wie ons bekend is dat zij ons informatie kunnen verschaffen.

Voor de verdere gang van zaken verwijst de Onderzoekscommissie naar haar protocol (met bijlage).

De Onderzoekscommissie bestaat uit de volgende personen: