oecumenische viering van Schrift en Gebed

Begintijd 21 januari 2018 11:00

Eindtijd 21 januari 2018 12:00

geen viering in ons kerkgebouw oecumenische viering van Schrift en Gebed in de RK kerk van de H. Bavo aan de Leidsevaart om 11.00 uur

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl