Choral Eucharist (choir)

Begintijd 3 juni 2018 14:30

Eindtijd 3 juni 2018 15:30

Dienst van de Anglicaanse gemeenschap in Haarlem, deze dienst wordt gehouden in het Engels. Voorganger: Rev.Robert Frede

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl