Maand:  


Van 7 januari 2018 10:00 t/m 7 januari 2018 11:00 :
Eucharistieviering “Driekoningen”
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken – “Driekoningen” Eucharistieviering (met kinderkerk) celebrant: pastoor Robert Frede

Van 7 januari 2018 14:30 t/m 7 januari 2018 15:30 :
Choral Eucharist
Dienst van The Anglican Church of St. Anna & St. Mary in het Engels. Rev. Robert Frede

Van 7 januari 2018 16:00 t/m 7 januari 2018 17:00 :
Nieuwjaarvesper
celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem aansluitend nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem

Van 10 januari 2018 18:00 t/m 10 januari 2018 22:00 :
Alpha cursus
 

Van 14 januari 2018 10:00 t/m 14 januari 2018 11:00 :
Eucharistieviering
2e zondag na Epifanie celebrant: pastoor Robert Frede

Van 14 januari 2018 14:30 t/m 14 januari 2018 15:30 :
Sung Eucharist with hymns
Dienst van The Anglican Church of St. Anna & St. Mary in het Engels. Rev. Robert Frede

Van 17 januari 2018 18:00 t/m 17 januari 2018 22:00 :
Alpha cursus
 

Van 21 januari 2018 11:00 t/m 21 januari 2018 12:00 :
oecumenische viering van Schrift en Gebed
geen viering in ons kerkgebouw oecumenische viering van Schrift en Gebed in de RK kerk van de H. Bavo aan de Leidsevaart om 11.00 uur

Van 21 januari 2018 14:30 t/m 21 januari 2018 15:30 :
Evening Prayer and Eucharist
Dienst van The Anglican Church of St. Anna & St. Mary in het Engels. Rev. Dr. Mattijs Ploeger

Van 27 januari 2018 10:00 t/m 27 januari 2018 18:00 :
Alpha cursus
 

Van 28 januari 2018 10:00 t/m 28 januari 2018 11:00 :
Eucharistieviering “Maria Lichtmis”
Opdracht van de Heer in de Tempel – “Maria Lichtmis” eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

Van 28 januari 2018 14:30 t/m 28 januari 2018 15:30 :
Eucharist (said)
Dienst van The Anglican Church of St. Anna & St. Mary in het Engels. Rev. Robert Frede

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl