Choral Eucharist on Christmas Eve

Begintijd 24 december 2017 18:00

Eindtijd 24 december 2017 19:00

Dienst van de Angelicaanse gemeente in ons kerkgebouw. Dienst is volledig in het Engels.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl