Service of nine lessons and carols

Begintijd 24 december 2017 20:00

Eindtijd 24 december 2017 21:30

Dienst van de Angelicaanse gemeente in ons kerkgebouw. Dienst is volledig in het Engels. Voorganger Rev. Robert Frede

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl