PDF PDF Print

Nieuws

Update vanuit het OKKN Crisisteam Corona

Aan de pastores, kerkbesturen en alle gelovigen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Zusters en broeders,

De meest recente berichten van onze regering over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk gecontroleerd in de hand te houden, hebben niet alleen vérgaande en ernstige gevolgen voor ons ... Lees verder>>

Mededeling geen diensten tot 3 april 2020

Aan de geestelijken, besturen, parochianen en bezoekers van de parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

... lees verder>>

Klokken van troost en hoop: Oud-katholieke kerk Haarlem doet mee!

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er ... lees verder>>


Zo eigentijds als we zijn

… en binnen de oude traditie

Zo katholiek als we zijn

… maar we kiezen zelf onze bisschoppen

Zo traditioneel als we zijn

… en met gehuwde en vrouwelijke priesters

Zo eigenzinnig als we zijn

… en verbonden met andere christenen

Onafhankelijk sinds 1723

… en nog altijd in goed overleg

Oud-Katholieken:

verbonden met de oude kerk en met de tijd waarin we leven

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl