PDF PDF Print

Kerkdiensten

zondag 23 december

4e zondag van de advent – zondag Rorate Coeli

10.00 uur

eucharistieviering 

 celebrant: past. Robert Frede

maandag 24 december

Kerstnacht

22.00 uur

eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

dinsdag 23 december

1e kerstdag

10.00 uur

pontificale eucharistieviering

celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, en past. Robert Frede

zondag 30 december

zondag na Kerstmis 

10.00 uur

eucharistieviering

celebrant: em.past. Jake Dejonge uit Krommenie

zondag 6 januari 2018

Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan

de volken – “Driekoningen”

10.00 uur

eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

16.00 uur

vesper

celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

aansluitend nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem

zondag 13 januari

1e zondag na Epifanie

10.00 uur

eucharistieviering

thematisch aansluitend op de

 “gebedsweek voor de eenheid der christenen”

TV-opnames van de EO voor een uitzending 

op zondag 20 januari a.s.

celebrant: past. Robert Frede

Op tijd aanwezig zijn!

zondag 20 januari 

2e zondag na Epifanie

geen viering in dit kerkgebouw

oecumenische viering van Schrift en Gebed 

in de RK kerk van de H. Bavo aan de Leidsevaart

om 11.00 uur

zondag 27 januari

Opdracht van de Heer in de Tempel – “Maria Lichtmis”

10.00 uur

eucharistieviering 

celebrant: past. Robert Frede

zondag 3 februari 

4e zondag na Epifanie

10.00 uur

eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

zondag 10 februari 

5e zondag na Epifanie

10.00 uur

eucharistieviering 

celebrant: past. Robert Frede

zondag 17 februari 

6e zondag na Epifanie

10.00 uur

eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl