PDF PDF Print

Kerkdiensten

dinsdag 24 december

Kerstnacht

22.00 uur

eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

 

 

woensdag 25 december

Kerstdag

10.00 uur

pontificale eucharistieviering (met jongerenkerk)

celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, en past. Robert Frede

 

 

donderdag 26 december

H. Stefanus, diaken en eerste martelaar

géén viering in dit kerkgebouw

 

 

zondag 29 december

zondag na Kerstmis 

10.00 uur

eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

 

 

zondag 5 januari 2020

Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan

de volken – “Driekoningen”

10.00 uur

eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

 

16.00 uur

vesper

celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

aansluitend nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem

 

 

zondag 12 januari

1e zondag na Epifanie

10.00 uur

eucharistieviering 

 celebrant: past. Age Kramer van de parochie Den Helder

 

 

zondag 19 januari 

2e zondag na Epifanie

geen viering in dit kerkgebouw

oecumenische viering van Schrift en Gebed 

in de RK kerk van de H. Bavo aan de Leidsevaart

om 11.00 uur

zondag 26 januari 

3e zondag na Epifanie

10.00 uur

eucharistieviering (met jongerenkerk)

celebrant: past. Robert Frede

zondag 2 februari

Opdracht van de Heer in de Tempel – “Maria Lichtmis”

10.00 uur

eucharistieviering 

celebrant: past. Robert Frede

 

 

zondag 9 februari 

5e zondag na Epifanie

14.30 uur

eucharistieviering met viering 25-jarig priesterfeest 

celebrant: past. Robert Frede

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl