PDF PDF Print

Bij de vieringen in de goede week

In de liturgie vieren we in april de meest belangrijke gebeurtenissen uit ons geloof: De intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn afwijzing en veroordeling, het lijden en sterven van Jezus en zijn terugkomst bij de leerlingen als verrezen Christus op Paasmorgen.

Op zondag 09-04 begint de eucharistieviering van Palmzondag om 10.00 uur met de zegening van de palmtakken. Er is tevens kinderkerk met versieren van de palmpaasstokken. Wellicht is het handig als u even met de kinderkerkleiding contact opneemt als uw (klein-) kind voor het eerst mee gaat doen. Het is een gezamenlijke viering met onze Anglicaanse broeders en zusters.

Maandag 10-04 is er om 19.30 uur een pontificale eucharistieviering waarin de bisschop van Haarlem, Dirk-Jan Schoon, de H. Oliën voor het bisdom voor het komende jaar zal wijden. De Oliën worden vervolgens door de vertegenwoordigers van de parochies meegenomen naar hun thuisparochie en worden gedurende het jaar bij doop en ziekenzalving gebruikt.

Donderdag 13-04 begint de viering van Witte Donderdag waarin we de instelling van het H. Avondmaal herdenken om 19.30 uur. Ook deze viering is gezamenlijk met de Anglicaanse zusterparochie.

Vrijdag 14-04 is de gebedsdienst voor Goede Vrijdag om 19.30 uur.

Zaterdag 15-04 begint de viering van de Paaswake om 21.00 uur. We beginnen zoals altijd met het ontsteken van het Paasvuur in de hal beneden in het kerkgebouw.

Op zondag 16-04 tenslotte begint de pontificale eucharistieviering voor de Paasmorgen om 10.00 uur.

Onze parochie houdt al vele jaren geen dienst meer op Paasmaandag. In de Oud-Katholieke parochie van IJmuiden begint de eucharistieviering op die dag om 10.00 uur in de kerk aan de Koningin Wilhelminakade 117.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl