PDF PDF Print

Welkom Hier! Haarlem

Zaterdagmiddag 22 april is er een groot festival in de Philharmonie van 13 uur tot 17 uur. De kerken van Haarlem laten zien hoe ze de handen uit de mouwen steken om de nieuwkomers te verbinden met de hier al langer wonende Haarlemmers.

Welkom Hier! Haarlem wordt georganiseerd door de katholieke mensenrechtenorganisatie Justice and Peace. Ze doen dit samen met Stem in de Stad, mede namens ons als de gezamenlijke kerken van Geloven in de Stad en de Raad van Kerken.
Het festival is bedoeld als een middag van verbondenheid, met elkaar en met de vluchtelingen om ons heen, om aan de stad een geluid van hoop te laten horen.

Er zijn optredens op twee podiums, er is muziek en er zijn toespraken. Ook voor de kinderen is er een doorlopend programma met leuke activiteiten. Verder is er een initiatievenmarkt met ruim twintig organisaties die hun activiteiten aan de nieuwe Haarlemmers presenteren.

Graag willen wij jullie als gemeenteleden aanmoedigen om op zaterdagmiddag a.s. de Philharmonie binnen te lopen. En om tijdens deze middag gebruik te maken van de vele mogelijkheden van ontmoeting en om ook zelf in die ontmoetingen een geluid van hoop te delen. Zo kort na Pasen hebben we daar dan ook alle reden toe.

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl