PDF PDF Print

Overlijden van Ans Houben

Beste parochianen en vrienden van de Haarlemse oud-katholieke parochie,

 

Vanmorgen, op 28 april, overleed op de leeftijd van 86 jaar in Haarlem 

Anna Martina Helena Houben-Garé, - Ans - , weduwe van Jo Houben.

 

De eucharistieviering bij haar uitvaart wordt gehouden op woensdag 3 mei a.s. om 12.00 uur in de oud-katholieke kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel 78 te Haarlem.

Pastoor Frede zal in deze dienst voorgaan.

Aansluitend is de begrafenis bij haar man Jo in het familiegraf op de RK begraafplaats Adelbertus te Bloemendaal.

 

Dat zij moge rusten in de vrede van de Heer!

 

Namens het kerkbestuur,

 

W.H. de Graaf,
secretaris

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl