PDF PDF Print

Interview met Rianne

''Hier kreeg ze haar coming out: ''Ik ben Katholiek''''

Deze editie een interview om nader kennis te maken met Rianne. Kennismaken? Jawel! Hoewel (bijna) iedereen haar wel kent blijkt ze nog veelzijdiger te zijn dan uw redacteur al had bedacht.

In 1968 is ze geboren in het Veluwse Putten. Op haar 6e verhuisd naar Rijssen, waar haar ouders nog altijd wonen. Haar vader kreeg hier een nieuwe baan. Dit was in die tijd best uniek op je 34e, een leeftijd waarop je tegenwoordig pas zelf naar een serieuze baan gaat kijken na wat te hebben ge ‘job hopt’. 

In Rijssen is ze opgegroeid in de Gereformeerde kerk. Ze is actief geweest voor Youth for Christ. Een Christelijke jongerenbeweging die plaatselijk en landelijk actief was.

 

Bij haar ouders thuis waren ze gastgezin voor Syrisch-orthodoxe vluchtelingen die kerkelijk asiel hebben gekregen. Hier leerde ze al hoe ze kon helpen bij nieuwkomers in Nederland en hoe je op deze wijze van elkaars culturen kan leren.

Toen ze 15 jaar was is ze naar Taize geweest. Hier kreeg ze haar coming out: ‘’Ik ben Katholiek’’. Op haar 18e, toen ze op kamers ging heeft ze zich aangesloten bij de Jozefkerk in Zwolle. 

30 jaar terug heeft ze Thijs leren kennen. In dit alles had Dio van Maaren, geen onbekende in onze kerk, ook een rol. Deze had TV-opnames in Wierden en zag daar Rianne en wist dat Thijs haar al leuk vond. Rianne die eerst niet echt op een vriendje zat te wachten kreeg een brief van Thijs en later is de vonk helemaal overgeslagen op het Flevofestival. Ondertussen zijn ze al 19 jaar getrouwd.
Rianne en Thijs zijn gezegend met 3 kinderen: Maria (18), Inne (16) en Lykle (13). Uiteraard speelt geloof een grote rol in de opvoeding. Hoewel zij er zelf voor kiezen naar de Oud-Katholieke kerk te gaan geven ze de vrijheid aan de kinderen om ook andere kerken te bezoeken. ‘’Geloven is niet afhankelijk van de kerk waarin je zit’’ zegt Rianne. We mogen al blij zijn als ze een plek vinden om het geloof te vieren. Rianne werkt 2,5 dag per week in Aerdenhout als docent Nederlandse taal.De mensen aan wie ze les geeft zijn voor een klein deel vluchtelingen, verder vooral nieuwkomers die hier voor de liefde komen en personen die willen naturaliseren: Europeanen die een Nederlands paspoort willen krijgen.Ze vindt dit leuk om te doen omdat ze kan werken met mensen die gemotiveerd zijn: ze willen de taal echt leren en staan er voor open. De cursisten komen uit de hele wereld. Hierdoor leert Rianne meer van andere culturen kennen.Het werken met vluchtelingen is anders. Zij kiezen er niet voor om huis en haard te verlaten. Dat maakt het leren van een nieuwe taal vaak moeilijker. Kijk maar eens naar je eigen leven! Ook hebben ze veel meegemaakt wat vaak nog een lange weg van verwerking nodig heeft.Zoals eerder geschreven is ze zelf katholiek geworden. Dit komt mede omdat de viering haar meer aansprak dan een protestantse/gereformeerde dienst. Als gelovig mens staan we echter wel samen met andere Christenen in de wereld is haar mening en zijn we zo ook met elkaar en andere kerken verbonden.Rianne is actief binnen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). Rianne ervaart dit als een enorm stimulerende plek. Dit werkverband is opgericht in 1972 staat bekend om de vernieuwende wijze van geloven. Het heeft een oecumenische basis, vooral georiënteerd op PKN-gemeenten en de Oud-Katholieke kerk. De RK kerk heeft een eigen charismatische werkgroep (KCV) evenals de gereformeerden (New Wine). De nadruk ligt op de kracht van de H. Geest. Hoewel er vaak misverstanden over bestaan is dit niet hetzelfde als de pinkstergemeente.In Haarlem zijn Rianne en Thijs voor het eerst naar een Oud-Katholieke dienst geweest, toen nog met pastoor Bosma. Het sprak hen enorm aan en ze besloten dit voor een jaar te proberen. Nu zijn wij nog altijd blij met deze parochianen. Wat Rianne erg aanspreekt is de rust in het zingen. Het lijkt wel op een klooster, zo mooi en plechtig als het gaat. Nu is ze zelf ook lid van het koor van de Haarlemse parochie.In oktober start ze samen met Heleen Glazenburg de Alpha-cursus in onze parochie. De cursus kent zijn oorsprong in de Anglicaanse kerk. In de cursus worden in 12 bijeenkomsten de aspecten van het Christelijk geloof behandeld. Uitgangspunt hierbij is: Iedereen kan mee doen, Christelijk of niet. Vragen die we elkaar stellen zijn:Wie is Jezus?

Wat heeft de bijbel ons te vertellen?

Wat is vergeving?

Wie is de H. Geest?

Hoe kunnen we omgaan met de tegenslagen in de wereld/ in ons eigen leven?Thema’s dus waar veel mensen mee te maken hebben, of juist hun vragen bij hebben. Dit alles kan je dan samen onderzoekend verkennen.Toch klinkt dit op mij als zoetsappige kost van de Pinkstergemeente. Ik vraag Rianne of dit een terechte opvatting is, of dat ik er naast zit: 

‘’ Ik deelde met een vriendin dat ik mij soms een EO-mevrouw voelde in mijn kerk. Zij zei toen tegen mij: waar je het over hebt gaat toch gewoon over het gelovig zijn? De vraag terug is: wat maakt dat de Oud-Katholieke Kerk zo allergisch is voor de levensveranderende kracht van het Evangelie?’’ Vanaf woensdag 4 oktober 2017 zal 2-wekelijks een avond worden gehouden. De avond zal rond 18.00/18.30 beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna kijk je gezamenlijk een film en wordt er opgesplitst in groepjes van ongeveer 5 personen.De cursus is zeker niet te protestants georiënteerd, het wordt ook gedaan in de RK kerk, bijvoorbeeld bij de broeders van St. Jan. Overigens is er ruimte om er een eigen draai aan te geven naar de traditie van de eigen kerk. Het kerkbestuur reageerde gelijk enthousiast.De Alpha-cursus wordt op dit moment in 15 kerken in Haarlem aangeboden. Ook wij zullen worden opgenomen op de website (www.alphacursushaarlem.nl) en zo deel uitmaken van deze groep en samen de toekomst van de Haarlemse kerkgenootschappen vormen. De ervaring leert dat een eerste keer vooral de eigen parochianen komen deelnemen / kennismaken met deze wijze van ‘het geloof delen’. Hierna wordt het makkelijker ermee naar buiten te treden en ook mensen van buitenaf kennis te laten maken. Voor dit eerste jaar nodigen wij ook de Anglicanen uit en de parochianen van IJmuiden.Ik leg Rianne een aantal stellingen voor…

Wat vind je het mooiste kerkgebouw?

Ik ben niet van die ene of de mooiste. Ik hou van onze kerk. Het is mooi, omdat je weet met hoeveel liefde en zorg er op gepast wordt. Dat is ook een beeld van het geloof vormgeven. Het is een plek waar ik veel kom, veel uren heb gemaakt en daarom ook gehecht aan ben geraakt.Geloven maakt blij?

Ik zou eerder zeggen: geloven maakt realistisch. Dat sluit meer aan bij wie ik ben hoewel ik een blij karakter heb. Ik denk als Jezus zegt: “Wees niet bang” het ook gaat om je leven onder ogen te zien en dat kan je door de kracht van God.Over 5 jaar….

Zijn mijn kinderen ouder. Dit bepaalt een deel van ons leven. Ik ben in december van baan veranderd, was toen toe aan iets nieuws. Over 5 jaar zal het leven er weer anders uit zien en ben ik wellicht weer toe aan iets nieuws.
Niels Ras

In September zal er een artikel worden geplaatst met meer informatie over de Alpha-cursus.

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl