PDF PDF Print

Gemeentevergaderingen 2017

De eerder aangekondigde gemeentevergadering op zondag 20-08 komt door verschillende omstandigheden te vervallen. Het aangekondigde bezoek van de bisschop en een aantal andere factoren – waaronder de vakantietijd – deden het kerkbestuur besluiten de vergadering af te gelasten ten einde een meer volledige agenda op een later tijdstip te kunnen bespreken.

Er zijn nu twee gemeentevergaderingen in 2017 voorzien.

Zondag 08-10 

Ter afronding van het werkbezoek van onze bisschop Dirk Jan Schoon zal in aansluiting op de eucharistieviering waarin de bisschop voor zal gaan een gemeentevergadering worden gehouden. Op de agenda staan dan de o.a. de jaarcijfers van 2016 en de bevindingen van de bisschop naar aanleiding van zijn bezoek. Uiteraard is er veel inbreng van de parochie voorzien.

Zondag 05-11

Op deze zondag wordt de reguliere najaarsvergadering gehouden waar we ons ook met de agenda van de synode 2017 bezig zullen houden.

Beide gemeentevergadering zullen ca. 11.30 uur beginnen. De relevante stukken zijn tijdig beschikbaar.

 

Namens het kerkbestuur van de parochie van de HH Anna en Maria

Robert Frede, pastoor

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl