PDF PDF Print

Terugblik op de feestmaand

De adventstijd had dit jaar in onze parochie een extra feestelijk tintje omdat op 17 december, op de 3e advent, Sandy Beunk-de Ruiter door de doop in de kerk van Christus wed opgenomen en zij ook voor de eerste keer aan de heilige communie deelnam. Aansluitend was de Adventsmaaltijd zoals altijd weer een goed bezochte en gezellige bijeenkomst waar we van de kook- en bakkunsten van velen mochten proeven.

De kerstnachtmis bij kaarslicht trok een trouwe schare bezoekers uit parochie en buurt en ook op de ochtend van kerstmis mochten we tijdens de pontificale hoogmis waarin onze bisschop Dirk Jan Schoon voorging weer een aantal nieuwe mensen begroeten. Het is jammer dat we deze belangstelling niet snel kunnen vertalen in een concreet aanbod voor zoekende mensen – en soms zal het ook zo zijn dat zij alleen op dat moment een mooie viering zoeken. En die konden we natuurlijk wél bieden.

Op 31december baden we in de ochtendviering ook om zegen voor het nieuwe jaar 2018 en deze zegen en goede wensen werden op 7 januari tijdens de nieuwjaarsvesper en de aansluitende ontmoeting voor ons bisdom nog eens bevestigd en uitgewisseld.

Pastoor en kerkbestuur willen op deze plek allen die zich ook dit jaar weer ingezet hebben voor een feestelijke en mooie viering Kerstmis nog eens hartelijk dank zeggen! Samen zijn we kerk – ook in 2018.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl