PDF PDF Print

Pastoor met den Bijbel

Nadat de Bijbelavonden in de advent met bisschop Dick Schoon goed bezocht werden – vooral door Haarlemse parochianen – werd het idee geopperd deze avonden ook in de veertigdagentijd aan te bieden.

Onder leiding van pastoor Frede zullen wij op woensdag 21 februari, woensdag 7 maart en woensdag 21 maart onze Bijbels ter hand nemen en de Schriftlezingen van de daaropvolgende zondag bekijken. Het beloven interessante avonden te werden, zeker omdat we 21 maart naar de Schriftlezingen van Palmzondag kijken die eigenlijk in onze huidige liturgische praktijk nooit “bepreekt” worden.

De avonden beginnen om 20.00 uur en er komt te zijner tijd een intekenlijst in de parochiezaal. We komen in de gemeentezaal bij elkaar.

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl