PDF PDF Print

Interview met Max Flietstra:

‘’Als ik niet zou geloven dat er toekomst is voor elke mens, zou ik niet kunnen geloven’

Het interview is dit keer dicht bij huis. Ik kan met de fiets het centrum in rijden en je komt gelijk bij Max aan. Na een uitgebreid welkom door de kat gaan we zitten. Hoewel Max denkt dat er over hem niet veel te vertellen is, kan ik zeggen dat ik een boek vol zou kunnen schrijven. Ik beperk me nu tot enkele pagina’s.

 

Max is 42 jaar getrouwd geweest met Carla, zij overleed bijna 3 jaar geleden. Hij kijkt dankbaar terug op de tijd die ze samen mochten hebben. Hoewel Max eerder Oud-Katholiek geworden is als zijn vrouw, heeft ook zij deze stap gemaakt op het eind van haar leven. Hij is dankbaar dat ook dat samen gedeeld kon worden. ‘’We hadden natuurlijk onze goede en slechte tijden, maar ik ben heel dankbaar voor de tijd met haar. Het was een fantastische vrouw!’’

 

 

Max heeft 5 jaar bij de Marine gezeten. Het mooie van de marine vind hij de eenheid en saamhorigheid. Dat mis je nog wel eens in de burgermaatschappij.  Ook als Christenen kunnen we volgens Max hier nog van leren: ‘’Om de koe bij de horens te vatten: We hebben het vaak over hij is protestants, hij is katholiek, evangelisch etc. Uiteindelijk zijn we allen Christenen. Jammer dat dit geen eenheid is. Echt jammer!’’ Geloven in Christus geeft innerlijke rust. Daar moeten we elkaar als Christenen in ondersteunen. 

Na de Marine is Max gaan werken bij drukker Johan Enschede in de Waarderpolder. Hij was chef in- en externe veiligheid gedurende 18 jaar. Met zijn team van 50 medewerkers voelde hij zich als een vis in het water. Om gezondheidsredenen is hij gestopt, ook wilde hij niet meer bewapend lopen.

Na deze intensieve baan is Max gaan werken voor het diaconaal centrum van het gevangenispastoraat. Hier voerde hij pastorale gesprekken met gedetineerden. 

Hier heeft Max ook beseft dat hij geluk heeft gehad in het leven. Hij heeft alleen aan de goede kant van de deur gezeten. Wat hij daar vooral heeft gezien is hoe dun het draadje is, hoe snel het mis kan gaan, hoe weinig er voor nodig is om over de schreef te gaan.

‘’Veel mensen hebben vooroordelen. In de gevangenis zitten mensen zoals jij en ik. Met zwakheden en tekortkomingen. Ik heb hier veel begrip leren krijgen voor mensen. In je leven verander je. Wanneer je 60 bent denk je anders dan wanneer je 40 bent, of 20.  Dat is de ontwikkeling van de mens. Voor fouten is vergeving te krijgen, die krijg je van God.  Ik kon daar vooral hulp bieden en steun, en dat probeerde ik ook voor de gevangenen. Ook door te bidden voor ze.’’

Ook is Max al jaren actief in het ‘kroegpastoraat’. Hij heeft een groot netwerk en heeft daar veel mensen ook leren kennen.Die contacten onderhoudt hij nog en velen van hen bezoekt hij nog.

 


Alpha cursus

Max heeft meegedaan aan de Alpha cursus in onze parochie. Hoewel de cursus van oorsprong uit de Anglicaanse kerk komt lijkt het in Nederland meer uit een EO/protestantse omgeving te komen. Zo was in ieder geval de beleving van Max. De cursus is vooral goed voor mensen die nog niets weten van het geloof en zo kennis maken met Christus. Maar de cursus is zeker ook treffend voor de verstokte Christenen, een goede opfriscursus. Je kan samen bekijken hoe je over de zaken denkt. Je kan van elkaar leren en elkaar inspireren. Dat is ook een bemoediging voor jezelf. Samen lezen in de Bijbel en zo de schrift beter leren begrijpen. ‘’Dat is niet Katholiek, maar wel goed.’’ Het is vooral goed de Bijbel zo te leren kennen.

In de tien bijeenkomsten werd samen gegeten en telkens werd er een video gekeken over een bijbelverhaal of een Christelijke levensvisie. Daarna werd er in kleine groepjes uiteengegaan en dieper naar het onderwerp gekeken en wat het persoonlijk betekent voor jou. In één van de filmpjes ging de interviewer de straat op en vroeg aan willekeurige voorbijgangers: ‘’Wie is Christus voor jou?’’ Hierop kwamen heel verschillende antwoorden. Het geeft een doorsnede van hoe het leeft in de wereld. Het is ontwapenend om ook dit soort vragen aan jezelf te stellen.

Een geloof is persoonlijk. Dat is ook aan bod gekomen tijdens de Alpha cursus, met de vraag: Hoe ervaar je God. Hoe present is hij in je leven? ‘’ Ik denk dat hij dichterbij is als adem, soms verder dan de verste ster in het heelal. Daartussen beweegt van alles. Bij geloof mag ruimte zijn voor twijfels.’’  

Ditzelfde geld voor de teksten in de Bijbel. Na het lezen kun je je de vraag stellen: Wat heb je gelezen? Je kan je ook de vraag stellen: Wat zegt deze tekst je. Dit kan per persoon of moment verschillend zijn. Het is geen vaststaande les.  Je kunt natuurlijk wel leren van de Bijbel, voor Max is het een houvast.  Hij haalt hier als pijlers uit: ‘’Liefde, vergeving en toekomst’’. Zolang je je daar aan vasthoudt, kun je in deze doldwaze wereld vooruit met God.

Van huis uit is Max vrijgelaten in het geloof. Op zijn 14/15e werd hij gevraagd door een vriend uit een club waar hij lid van was om mee te doen in het passiespel. Daarna heeft hij er verder niks mee gedaan. Op zijn 30e is hij zichzelf levensvragen gaan stellen die je je normaal als puber al stelt. Hij is op zoek gegaan en vond Christus. Via Henk van der Velde is Max in de Oud Katholieke kerk gekomen.  Sindsdien noemt Max zich ‘’ongeneeslijk Oud-Katholiek’’. ‘’Dankzij Henk die mij op het spoor heeft gezet is dit de grootste zin in mijn leven en nog steeds. Zonder te slijmen’’

De liefde is God. Vergeving dat haal ik uit de Bijbel, dat leert God ons in Christus. Zonder dat is er geen toekomst. Dan wordt je verbitterd en is het donker om je heen.

Een Godsbeeld ziet Max in Christus. Het heeft te maken met Christus in ons. Door de H. Geest. Hierdoor kunnen we goed en kwaad onderscheiden van elkaar. ‘’Elk mens met een beetje gezond verstand kan dat doen’’. Als je dan ook nog kan vergeven, dan heb je toekomst.

Max gelooft niet in een hemel met engelen. Wel in een vredevolle plaats waar de ziel naar toe gaat als het lichaam op aarde gestorven is.  Dit is een prettige plek voor alle mensen, ook de ongelovigen, Joden, Moslims, niet alleen Christenen, maar voor iedereen. Er is geen bewijs voor en niemand die het weet, maar dit geloof ik deepdown in mijn hart. Dit is voor Max ook toekomst: ‘’Als ik niet zou geloven dat er toekomst is voor alle mensen, zou ik niet kunnen leven’’. ‘’De wereld is een rotzooi. Als dat bepalend zou zijn, wat een ramp zou dat wezen. Misschien is de wens de vader van de gedachte, ik voel me er happy bij’’

Zoals velen van u weten is het logo van de landelijke Oud Katholieke Kerk ontworpen door Max. Bisschop Wirix vroeg dit te ontwerpen, het logo van Max werd hierop uitgekozen. Centraal in het logo staan het hart, kruis en triniteit. Daarna kon hij er nog andere dingen uithalen en symboliseren. Dat was extra. Deze 3 symbolen zijn Katholiek, en alles omvattend.

Hart: Liefde, dat mag geschreven worden met kapitalen. Liefde kan alles overwinnen. Niet uitsluitend de liefde als die in een liefdesrelatie, maar ook het liefdevol met je naaste omgaan en zo naar elkaar kijken. Dit gebeurt met vallen en opstaan. Dat is de basis. Want zonder liefde kan je niet vergeven.

Kruis: Symbool van de kerk. Door de kruisiging van Christus geworden tot symbool. In de tijd van de Romeinen was het een marteltuig. Nu symboliseren wij dit met liefde, zo zie je maar hoe het kan lopen. Het is het ultieme teken dat de liefde overwint!

Triniteit: Vader, Zoon en H. Geest. Dat is waar alles op gebaseerd is. Ze zijn niet los verkrijgbaar, het is een eenheid. 

Zoals altijd leg ik ook aan Max een aantal punten voor:

Wat vind je het mooiste kerklied en waarom?

Het mooiste vind Max de Miserere Gregorio Allegri (1e deel) (op de website kunt u dit beluisteren middels in een link in het artikel)

Binnen onze kerkbundel is Max vooral een groot liefhebber van de liederen van Huub Oosterhuis. Als mooiste vind hij lied 806, het mensenlied. Hoewel we het bijna nooit zingen is dit wat hem raakt. Vooral de zin: ‘’De bomen zullen sterven, mensen niet’’

Dit heeft alles te maken met wat u hiervoor heeft kunnen lezen. ‘’Doordat we bezield zijn met de Geest hebben we de eeuwigheid. Voor een boom is dat anders. Dat geeft me hoop en zo zie ik de toekomst. Dat zie ik in de tekst.’’ 

Wat vind je het mooiste kerkgebouw en waarom?

Volmondig komt eruit: De Sagrada Familia. Max is daar 5 keer geweest met zijn vrouw Carla, het is mooi om te zien hoe dit kerkgebouw zich ontwikkelt. De geschiedenis, de tijd, verschillende architecten die eraan gebouwd hebben.  Prachtig!

Geloven maakt blij?

Ja en nee. Ja: Geloven is per definitie iets om blij van te worden. Nee: Omdat je je soms eenzaam kunt voelen in je geloof. De afstand tussen jou en je schepper, zo ver als de sterren soms. Dat kan verdrietig maken. Dat lost zich op met het vertrouwen in Hem, maar Hij laat zich niet sturen.

Thomas Ras

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl