PDF PDF Print

Tachtig jaar kerk aan de Kinderhuissingel in Haarlem

Op zondag 27 mei vierden we als Oud-Katholieke Kerk in Haarlem dat onze kathedraal gewijd aan de HH. Anna en Maria tachtig jaar geleden werd ingewijd. Om dit te vieren kwam de bisschop van Haarlem mgr. Dick Schoon naar Haarlem om voor te gaan in de pontificale eucharistieviering. Hij werd geassisteerd door pastoor Robert Frede die ook de preek verzorgde. Als speciale gast was burgemeester van Haarlem Jos Wienen samen met zijn vrouw aanwezig. Naast het koor van de parochie zelf was het koor van de anglicaanse gemeente aanwezig om de viering feestelijk op te luisteren en ook de leden van de anglicaanse gemeente, die voor haar kerkdiensten van de kathedraal gebruik maakt, waren voor de viering uitgenodigd.

 

 

Preek

In zijn preek vertelde pastoor Frede dat ‘oud-katholiek’ nog vaak wordt gezien als behoudend en het bewaren van tradities. Toch roept deze benaming christenen ook op om elke dag te zoeken naar de aanpassingen voor en uitdagingen in deze tijd. In de eerste lezing uit de dienst, waarin Jakob uit Bérseba naar Haran vertrok omdat hij moest vluchten voor zijn broer Esau nadat hij deze bedrogen had, krijgt Jakob een droom waarin God hem een talrijk nageslacht belooft. Deze belofte doet God gestand. Hoewel hij onderweg was bleef God met hem. De plaats waar hij deze droom gekregen heeft heiligt Jakob daarom en noemt hij Bet-El, ‘Huis van God’.

 

Ook als Haarlemse parochie zijn wij onderweg. Moeten wij verlamd blijven bij dingen die we niet goed doen? Of moeten we opstaan en samen verder gaan? Vele generaties zijn er al langsgekomen in ons kerkgebouw en ook in de huidige tijd treden wij steeds weer naar buiten als parochie. We zijn actief in de oecumene, hebben een succesvolle Alphacursus gehad en organiseren ook een bazaar. Hoewel het misschien voor oud-katholieken niet vanzelfsprekend is om naar buiten te treden en over het geloof te praten, lijken we hier steeds beter in te worden. Zijn preek sloot pastoor Frede af met de wens dat steeds meer mensen op de Kinderhuissingel een goed huis mogen vinden.

 

 


Aan het eind van de dienst feliciteerde de bisschop de parochie en memoreerde daarbij dat hij veertig jaar terug, tijdens het pastoraat van Cor en Tineke Tol, bij het feest van veertig jaar kerkwijding nog had meegezongen in het koor. Toen met onder meer Hans Luiting, die er na veertig jaar nog steeds bij is. Hij sprak de hoop uit er over veertig jaar ook weer bij te mogen zijn.

Na de dienst was er een gezellig samenzijn waarbij goed voor de inwendige mens werd gezorgd. Koster Michael Maas had met een team van vrijwilligers de drankjes goed geregeld en Rob Leemrijse had voor heerlijke hapjes gezorgd, welke als goede aanvulling konden dienen op het eerdere geestelijke voedsel. Vanwege het prachtige weer konden we elkaar ook in onze binnentuin ontmoeten. Een geslaagde dag welke we nog met vele jubilea hopen te mogen herhalen. 

Thomas Ras

 

 

 

 

 

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl