PDF PDF Print

Verslag gemeentevergadering 22 april 2018

Per abuis is dit artikel niet eerder gepubliceerd. De redactie van de webpagina wilde u dit artikel niet onthouden

 

Omdat de jaarstukken niet op tijd klaar waren, ook onze noest werkende administrateur Henny Verhaar werd geveld door de griep, had de gemeentevergadering dit voorjaar meer een informatief karakter. Zodra alle verantwoording weer op orde is, zal het kerkbestuur nog komen met een datum voor een ‘reguliere’ gemeentevergadering.

Pastoor Robert Frede meldde vanuit het kerkbestuur het volgende:

  • Geluidtechnicus Sander Meerveld heeft tijdens de dienst van 8 april de geluidinstallatie getest. Hij komt binnenkort met aanbevelingen.

  • Samen met de bisschop, deskundigen en de erven van der Oord is bekeken of het Mgr. Van der Oordfonds meer aangewend kan worden voor groot onderhoud en modernisering van het kerkgebouw, alles, zoals dat heet, ‘in de geest van Monseigneur van der Oord’. Dit lijkt positief te gaan uitpakken en zal het bestuur meer armslag geven noodzakelijke aanpassingen financieel te kunnen onderbouwen.

  • Er is een gesprek geweest met een architect over de modernisering van de benedenruimte van het kerkgebouw. Plannen en begroting komen te zijner tijd ter inzage.

  • Op 27 mei aanstaande zal de tachtigste verjaardag van de kerkwijding plaatsvinden. De feestelijkheden beginnen met een pontificale eucharistieviering waarna aansluitend een ‘aangeklede borrel’ gehouden wordt. Vrijwilligers zijn welkom.

  • Het parochie-uitje zal dit jaar op 14 oktober onze hofstad aandoen, Den Haag. Menno, Heleen en Joep bereiden dit voor.

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende punten naar voren:

  • De dichte deur als de viering al is begonnen. We kijken of de informatie bij de bel bij de ingang duidelijk genoeg is.

  • De bedekking van het kruis tijdens de Goede Week. Het kerkbestuur zal nog eens nader kijken wat nu liturgisch gezien het meest verantwoord is.

  • Het schoonhouden van de kerk. Het kerkbestuur komt nog met een datum voor een nieuwe klussendag.

Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Joep

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl