PDF PDF Print

Bij de vieringen...

Zondag 7 oktober blijft ons kerkgebouw in de ochtend gesloten en zijn we uitgenodigd samen met de Anglicaanse parochie hun traditionele oogstdienst te vieren. De viering begint om 14.30 uur, aansluitend is er een Engelse High Tea. Celebrant is pastoor Mattijs Ploeger uit Alkmaar, de voertaal is Engels en Nederlands. Het kerkkoor van de Anglicaanse parochie o.l.v. Martin van Bleek zingt. Wie er ooit geweest is zal u erin bevestigen dat het zeer de moeite waard is!

Zondag 14 oktober is de geplande parochie-uitstap naar de Den Haag. Menno Adelaar en Joep Beneken Kolmer hebben een aantrekkelijk programma samengesteld. U kunt zich opgeven na de dienst in de parochiezaal of via de telefoon (023-5326878) of per mail (frede@upcmail.nl) bij de pastorie. 

Zondag 28 oktober vieren we de feestdag van de HH. Simon en Judas, apostelen. Aansluitend op de eucharistieviering houden we de gemeentevergadering ter voorbereiding van de synode. U ontvangt de relevante stukken tijdig via de secretaris van het kerkbestuur. U bent allen van harte welkom.

Vanaf zondag 21 oktober zult u achter in de kerk weer de naamlijsten vinden waarop u de namen van hen die u tijdens de gedachtenis van Allerzielen wil herdenken kunt opschrijven.

De gedachtenis wordt gehouden in de viering van Allerheiligen op zondag 4 november.. Het maakt niet uit hoe lang geleden het is dat uw dierbare is overleden of of iemand oud-katholiek was of niet: belangrijk is dat u hem of haar voor het aangezicht van God wilt herdenken.

Op zondag 25 november eindigt ons lezingenjaar B en sluiten we het kerkelijk jaar 2018 af. Met de 1e zondag van de advent richten wij ons op de geboorte van de Heer.

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl