PDF PDF Print

Oecumenische gesprekskring najaar 2018

De oecumenische gesprekskring is begonnen en de eerste avond is in onze parochiezaal gehouden. U kunt de twee volgende avonden nog volgen (ook afzonderlijk van elkaar). Van harte welkom!

Wo 10 okt, 20-21.45 uur, Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem, 

ds Sabine du Croo de Jongh. 

Sabine houdt een inleiding op het thema van de oecumenische viering op 20 januari 2019 

‘Justice you shall pursue’ Deuteronomium 16: 18-20. Na de pauze is het woord aan een 

vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

Wo 14 nov, 20-21.45 uur, Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, 

ds Sietse van Kammen. 

Sietse gaat in op inhoud en vragen die in de vorige twee keren onvoldoende aan bod zijn 

gekomen.  Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van het project ‘Gasten in 

de stad’.

Opgave: bureau Remonstranten, bureau.remhaarlem@gmail.com

Geen sluitingsdatum inschrijving en geen kosten.

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl