PDF PDF Print

Boek: De Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Een inleiding

Tegen de zomer verscheen de nieuwe versie van wat vroeger ‘Leer en leven’ heette en nu: ‘De Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Een inleiding.’ (ISBN 978 90 239 52305). Uitgeverij Boekencentrum (Utrecht) heeft het werk mooi uitgegeven en de schrijvers – allen (oud-)docenten van ons Seminarie – zijn er onder leiding van Peter-Ben Smit in geslaagd om in de beknopte omvang van nog geen tweehonderd pagina’s een gedegen overzicht van de stand van zaken op hun vakgebieden te geven. Elke oud-katholiek moet dat boek toch wel in huis hebben en het is ook handzaam genoeg om als cadeautje te geven aan mensen die geïnteresseerd én bereid zijn om een stevige tekst te lezen. Het boek is voor € 15,- te krijgen bij de boekhandel en via de webshop van de kerk, www.okkn.nl.

 

Niet alleen om het zojuist genoemde boek te promoten, maar ook om de inhoud van het boek te laten aansluiten bij de leefwereld van potentiële lezers zijn er twee avonden gepland, waarop telkens drie auteurs met de aanwezigen in gesprek gaan. Op 3 oktober doen Remco Robinson, Mattijs Ploeger en Peter-Ben Smit dat in Haarlem, in de ruimtes bij de kathedrale kerk (Kinderhuissingel 76). Op 31 oktober is de tweede avond in de Akker in Hilversum (Melkpad 14a), waar Wietse van der Velde, Koenraad Ouwens en Jan Hallebeek het gesprek aangaan. De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn om 21.30 uur afgelopen, de toegang is vrij en u wordt verzocht u aan te melden bij p.b.a.smit@uu.nl.

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl