PDF PDF Print

Maria

Voor de uitgave van de nieuwsbrief is 'Maria' als thema gekozen. In verschillende artikelen een bijdrage wat Maria betekend voor de schrijver. Hier het stuk van pastoor Jan Sentveld:

 

Als je aan het begin van de maand oktober bent gekomen en je loopt al een tijdje mee, dan denk je ongetwijfeld terug aan de tijd dat die oktobermaand ook een speciale Mariamaand was en ook zo werd gevierd. Ik realiseer me direct dat dit in mijn Roomsche jeugd geweest is en dat de vieringen waarschijnlijk anders zijn geweest in de Oud-Katholieke kerk, waar ik nu alweer vijftien jaar aan verbonden ben. Voor de lezers heb ik dan ook meteen een excuus ingeval zij mijn ervaringen niet zouden delen. Ik probeer dan ook niet teveel te leunen op mijn herinneringen, al kan ik daar vanzelf niet omheen.

Eigenlijk was in mijn jeugd de meimaand nog veel meer die Mariamaand dan oktober en als we het over Mariafeesten hebben, dan zijn die over het hele jaar verspreid en het waren er wel erg veel. Daarbij kwam ook nog het lof dat in mei en oktober elke doordeweekse avond werd gehouden en  waarvoor elke keer drie misdienaars werden opgeroepen. Als je beurt had was je een hele week de klos. Het lof duurde niet langer dan een half uur en dan kon je weer naar huis. Het is allemaal verdwenen en als je eraan terugdenkt is het louter nostalgie zonder wens op herhaling, er is wel meer verdwenen, dat is helemaal niet erg.

Welke Maria-herinneringen heb je dan nog waar je wel weemoedig aan terugdenkt? Ik herinner me de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, altijd op 15 augustus. Dat was uiteraard een bijzondere Maria-viering. Ik ben heel erg blij dat wij die nog steeds vieren als “Het ontslapen van Maria”. Mijn mooiste herinnering heb ik echter toch door  de Militaire Lourdes-bedevaart die ik in 1965 heb meegemaakt  en die nog steeds wordt gehouden. Toen kwamen 40.000 militairen uit de hele wereld naar Lourdes om daar een week in gebed en ontspanning samen te zijn. Indrukwekkende plechtigheden maar de mooiste vond ik toch, op de laatste avond, toen de eigenlijke bedevaart al voltooid was, mijn deelname aan de lichtprocessie op die laatste avond te midden van al die pelgrims uit de hele wereld, die allemaal dat Lourdeslied meezongen van de tekstblaadjes om de kaarsbeschermers.

Jeugdherinneringen aan Maria. Maar wat betekent zij nu nog voor mij? Zij is de patroonheilige van onze kerk, samen met haar moeder Anna. Dat vind ik heel mooi, die beelden spreken mij aan en ik heb al eens geschreven over Maria-te- Drieën, dat beeld van Anna, Maria en het kindje Jezus. Daar zijn heel mooie beelden van gemaakt en ze spreken mij steeds weer aan. Maria, ook mijn moeder heette zo en ook onze dochter is zo genoemd, al hebben wij haar een meer eigentijdse roepnaam  gegeven. Er liepen al genoeg Rietjes in het dorp en soms werd daar ook nog ranja mee gedronken (daar moet je even over nadenken).

 

Toch, als wij de rol van Maria zien en meebeleven hoe het haar moet zijn vergaan voor en bij de geboorte van haar eerste kindje en wat er daarna allemaal is gebeurd, dan is het niet zo vreemd dat zij een speciale plaats inneemt in het gedachtengoed van ons kerkgangers. Dan is het ook te begrijpen dat vele kunstenaars afbeeldingen van haar hebben gemaakt, die prachtig weergeven welke invloed zij moet hebben gehad. 

 

Daar komt nog bij,  elke week steken wij twee kaarsjes op bij Maria. Een voor ons eigen gezin en eentje voor hen die het op dat moment nodig kunnen hebben. Telkens als we, waar dan ook, een kapelletje bezoeken, zal er een kaarsje branden. Dan moet zij toch wel iets voor ons betekenen.

 

 

Jan Sentveld

Lang nagedacht en nog niet gevonden? Denk eens aan Johnny Lion! Nog niet? Sophietje dan!!

 

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl