PDF PDF Print

Het gemis van Maria

Zoals veel leden en bezoekers van de Oud Katholieke kerk ben ook ik ooit gewisseld van de Rooms Katholieke kerk naar de Oud Katholieke kerk. Een beslissing waar ik overigens nooit spijt van heb gehad. Onlangs herinnerde Facebook mij eraan dat dit alweer 6 jaar geleden was. Het was in de dienst waarin Henk Schoon afscheid nam als pastoor van de Alkmaarse parochie. Er werden 3 vormelingen door de bisschop gevormd, en Erna Peijnenburg en ik mochten toetreden. Een feestelijke dienst.

 

De gebruiken en de dienst waren voor mij niet vreemd. Okay, sommige zaken vinden plaats op een ander moment in de dienst zoals de vredeswens, en er wordt minder zwaar de nadruk gelegd op zonden en schuld hebben.

 

Toch voel ik soms een gemis in mij. Vanuit mijn jeugd was ik een echt ‘’Mariakind’’. Ik fietste iedere 1e zaterdag van de maand van Velsen Noord naar Heiloo om daar de mis te dienen bij de bedevaart van de 1e zaterdag van de maand. Ik mocht dan het wierook doen. Ik weet nog hoe trots ik dan daar kon staan met het vat. Helemaal in de maand mei en oktober, de  Mariamaanden. In deze maanden kwam de bisschop om dienst te doen. Het is een mooie herinnering. Niet de fietstochten: dikwijls fietste ik door de hoosbuien heen en kwam ik doorweekt thuis. Maar in het bedevaartsoord van Heiloo waar de OLV ter Nood werd aangeroepen en gevraagd werd een goede voorspreekster te zijn bij de Heer voelde ik me thuis. Het is een rustige plek in een klein park met 2 prachtige kapellen.

 

Ook in de parochiekerk werd in deze maanden de rozenkrans gebeden voor de dienst. Het Mariabeeld was naar voren gehaald en stond extra in de bloemen. Het waren feestelijke maanden voor iedereen!

 

Soms ben ik nog wel eens in de buurt van Heiloo en ga ik naar binnen in de kleine kapel om een kaarsje te branden en wat te bidden voor mensen die het nodig hebben. Of voor mezelf, je gaat er immers heen met je noden. 

 

Wellicht moeten wij als parochie eens kijken hoe we de invulling van een Mariafeest meer vorm kunnen geven. Zoals de pastoor al enige tijd geleden aangaf zijn wij hier als Oudkatholieken niet goed in. Deze vrouw zou wat meer in het zonnetje mogen worden gezet. We dragen haar naam immers ook als één van de patroonheiligen van onze parochie. Heeft u een goed idee? Ik doe mee!

 

 

Thomas Ras

 

 

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl