PDF PDF Print

Najaarsgemeentevergadering

Aansluitend op de eucharistieviering van 3 november vindt de najaarsgemeentevergadering van onze parochie plaats. Deze staat traditiegetrouw in het teken van de voorbereiding van de synode van de landelijke kerk. Daarnaast hoopt het kerkbestuur u te informeren over de stand van zaken rond het groot onderhoud aan de buitenkant van het kerkgebouw en de verbouwing van de begane grond. Alle parochianen, gast-leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Te zijner tijd ontvangt u de relevante stukken. Het kerkbestuur hoopt op een goede belangstelling en een inspirerend gesprek. 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl