PDF PDF Print

Nieuws

Herderlijke boodschap naar aanleiding van de tweede lockdown

Zusters en broeders,

De ingrijpende lockdown die de minister-president gisteren afkondigde en die vandaag is ingegaan dwingt ons tot bezinning op de consequenties hiervan voor de kerken. De vraag is niet óf we tijdens de lockdown geloofwaardig samen kerk kunnen zijn, maar hoe.

Hoewel de regering de kerken niet kan dwingen hun deuren te ... Lees verder>>

Vanwege de corona-crisis kunnen we als parochiegemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat wij als parochie nu ook de inkomsten van de collecten mislopen. Daaruit wordt veel kerkelijk werk betaald, waaronder het pastoraat. Daarom roepen wij de Haarlemse parochianen op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan via het rekeningnummer NL67INGB0005351468 t.n.v. Giften parochie HH Anna en Maria te Haarlem.  U kunt ook gebruik maken van de QR codes welke hieronder zijn afgebeeld. 

Hartelijk dank


Zo eigentijds als we zijn

… en binnen de oude traditie

Zo katholiek als we zijn

… maar we kiezen zelf onze bisschoppen

Zo traditioneel als we zijn

… en met gehuwde en vrouwelijke priesters

Zo eigenzinnig als we zijn

… en verbonden met andere christenen

Onafhankelijk sinds 1723

… en nog altijd in goed overleg

Oud-Katholieken:

verbonden met de oude kerk en met de tijd waarin we leven

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl