PDF PDF Print

Nieuws

Kerkdiensten worden hervat in Haarlem

Beste parochianen en vrienden van onze Haarlemse parochiegemeenschap,

Waar we lang op hebben moeten wachten wordt nu eindelijk realiteit: met ingang van zondag 7 juni, de zondag van het hoogfeest van de allerheiligste Drie-eenheid, mogen wij de kerkdiensten weer hervatten.

Echt een reden om te juichen was mijn eerste reactie! Maar toen ... Lees verder>>

Pinksteren

Als je zo maar denkt aan het wonderlijke en spannende Pinksterverhaal, dan lijkt het op het eerste gezicht toch wel wat ver van ... lees verder>>

De onwerkelijke lente van 2020

Wat zich als gevolg van de Covid-19-pandemie niet alleen in Nederland maar in de hele wereld afspeelt ervaar ik nog steeds als ... lees verder>>

Vanwege de corona-crisis kunnen we als parochiegemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat wij als parochie nu ook de inkomsten van de collecten mislopen. Daaruit wordt veel kerkelijk werk betaald, waaronder het pastoraat. Daarom roepen wij de Haarlemse parochianen op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan via het rekeningnummer NL67INGB0005351468 t.n.v. Giften parochie HH Anna en Maria te Haarlem.  U kunt ook gebruik maken van de QR codes welke hieronder zijn afgebeeld. 

Hartelijk dank


Zo eigentijds als we zijn

… en binnen de oude traditie

Zo katholiek als we zijn

… maar we kiezen zelf onze bisschoppen

Zo traditioneel als we zijn

… en met gehuwde en vrouwelijke priesters

Zo eigenzinnig als we zijn

… en verbonden met andere christenen

Onafhankelijk sinds 1723

… en nog altijd in goed overleg

Oud-Katholieken:

verbonden met de oude kerk en met de tijd waarin we leven

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl