Oud-Katholieke parochie Haarlem

September | Bij de vieringen

Op zondag 29 september vieren we de feestdag van de H.Aartsengel Michaël en allen engelen, de dag waarop in de oud-kerkelijke traditie aandacht was voor de hemelse heirscharen en hun goed werk voor de mensen op aarde. In de oude voorstellingen was Michaël de engel die de Satan had bedwongen en hem naar de hel verbande. Maar er is veel meer over te zeggen – welkom op die zondag dus! En als u dan toch van plan bent om te komen of nu besluit om dat te doen: neem vooral uw buren of goede vrienden mee! Het is namelijk de landelijke zondag van de kerkproeverij. In Engeland ontstaan als “back to church-Sunday” is het idee voor een bijzondere zondag aan het begin van het seizoen inmiddels ook in Nederland aangekomen. En zoals het bij een proeverij hoort willen we de mensen kennis laten maken met onze manier van kerk zijn. Een klassieke viering met aansluitend ruimte voor koffie en thee. Het zou fijn zijn als u op deze zondag extra attent bent op “vreemdelingen” in ons midden die wat onwennig met de boeken zijn. Spreek hen aan! En nodig vooral iemand uit je eigen kring uit om eens mee te gaan naar die plek waar u op zondag altijd geïnspireerd raakt  

 

Onze traditionele gezamenlijke viering met de Anglicaanse parochie voor de oogst – “harvest” in het Engels – is dit jaar op zondag 20 oktober. De dienst begint om 14.30 uur en er is geen viering in de ochtend. De dienst is in het Engels met Nederlandse onderdelen. 

 

Zondag 27 oktober hopen Jan en Hanneke Sentveld in de eucharistieviering te herdenken dat het 50 jaar geleden is dat zij in het huwelijk zijn getreden. Samen met hun familie willen wij bij deze bijzondere gelegenheid stil staan. 

 

Het hoogfeest van Allerheiligen met de gedachtenis voor Allerzielen tenslotte vieren we op zondag 3 november. Vanaf half oktober zijn er weer lijsten in de kerk aanwezig waarop u de namen van dierbaren kunt vermelden die u in de voorbede wilt herdenken. Het maakt daarbij niet uit of uw dierbare lid van onze kerk was of niet of hoe lang geleden het overlijden is, in ons gebed zullen we hen wederom bij naam noemen voor de Eeuwige.