Oud-Katholieke parochie Haarlem

September | Uitvaart vanuit de oud-katholieke kerk

Graag wil het kerkbestuur en vooral ook de pastoor u er nog eens op wijzen dat het aanbeveling verdient om de wensen die u mogelijk hebt met betrekking tot uw uitvaart schriftelijk vast leggen en met uw familie en vrienden te bespreken. 

Dat kunt u ook bij de pastoor doen of bij uw kaart in de parochiële kaartenbak laten voegen zoals reeds enkelen dat gedaan hebben. 

De tijd dat er een voorgeschreven programma was ligt lang achter ons. De pastoor probeert een invulling op maat binnen de kerkelijke context te bieden en er is voldoende ruimte voor wensen en eigen invullingen. Natuurlijk wordt er ook rekening mee gehouden dat nabestaanden geen binding met onze kerk (meer) hebben. Juist om deze onzekerheden uit de wereld te helpen kan het aanbeveling verdienen contact op te nemen met pastoor Robert Frede (frede@upcmail.nl 06-22920471). Bij het kerkbestuur kunt u tevens informatie over de eventuele kosten verkrijgen.