Oud-Katholieke parochie Haarlem

September | Alpha cursus 2019

Vol enthousiasme werd op zondag 1 september na de viering in de gemeentezaal aangekondigd dat er een nieuwe Alphacursus gaat starten. Later werd ik opgebeld: “ Rianne, ik heb de vorige keer ook meegedaan. Hoe nieuw is de komende Alphacursus?”

 

Er waren verkeerde verwachtingen gewekt. De ‘nieuwe’ cursus die 23 september in onze kerk start, is met bekend cursusmateriaal voor een nieuwe groep mensen.

 

We doen dit als kerk omdat we mensen die meer willen weten over het geloof willen informeren en we daarbij met elkaar levenservaring willen uitwisselen. Wie ben jij? is een belangrijke kernvraag gedurende de cursus. Daarbij leren we over en zoeken we: Wie is God?

 

De 10 avonden zijn vooral bedoeld voor kennismakers met de kerk, nieuwsgierigen. Alle parochianen wordt nadrukkelijk gevraagd goed na te denken of zij/hij mensen kent die hiervoor in aanmerking komen en hen uit te nodigen. Daarnaast zijn parochianen die nog niet eerder hebben deelgenomen van harte welkom.

 

Elke avond begint om 18.00 met een gezamenlijke maaltijd en duurt tot ongeveer 21.15.

 

Opgeven kan bij Robert, Frans of Rianne. Ook voor extra informatie kan je hen benaderen, of bezoek www.alphanederland.org of You Tube