Oud-Katholieke parochie Haarlem

November | Groot zijn in kleine dingen

 

We lezen erover in de bijbel, over het bijstaan van mensen die het minder hebben dan wij. Kerken hebben dat in de loop der tijd vertaald naar diaconie: het doen van goede werken. Ook onze eigen parochie is daarmee bezig. Zo zamelen we voedsel in, aanvankelijk voor de Voedselbank, en nu ten behoeve van Stem in de Stad. 

Soms zouden we wel eens wat meer willen op dit gebied. Zo vroeg Rianne laatst in de parochie-app of iemand een fiets wist voor een Syrische vrouw die wilde leren fietsen zodat ze zelfstandig van Schalkwijk naar Haarlem-Noord kon rijden. Kijk, dat soort kleine maar betekenisvolle dingen, daar zouden we best wat meer mee willen. 

We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat we geen grote dingen in de wereld kunnen veranderen maar deze kleine hulpvragen kunnen wij misschien wel aanpakken. Daarom hebben wij besloten een fonds op te richten voor kleine hulpvragen. Eenieder die iemand kent die iets tastbaars nodig heeft kan dit aanmelden bij de leden van het kerkbestuur. Wij nemen deze aanvraag dan in behandeling en kunnen zien of dit in aanmerking komt voor ondersteuning. Om ons fonds te vullen hebben we besloten de deur collecte op de laatste zondag van de maand aan dit fonds te wijden. Op het moment zijn we bezig de criteria op te stellen op basis waarvan een vraag gehonoreerd zou kunnen worden. Duidelijk is dat het fonds buiten de normale activa van de kerk valt. 

Vanaf nu dus wordt de laatste zondag van de maand de diaconale zondag van de maand. De voedselmand voor Stem in de Stad wordt dan naar voren gebracht en gezegend én u kunt uw bijdrage aan de collecte bij de deur leveren voor de overige noden. Wij hopen dat u dit initiatief wilt ondersteunen. 

 

Namens het kerkbestuur, 

Thomas Ras