Oud-Katholieke parochie Haarlem

Februari | Bij de vieringen

Woensdag 26 februari begint de eucharistieviering voor Aswoensdag met de asbestrooiing om 19.30 uur.

Aangezien we ook dit jaar weer de as tijdens de dienst gaan maken is het handig als u uw oude palmtakjes van vorig jaar meebrengt.

Zondag 1 maart, de 1e zondag van de veertigdagentijd, houden we tijdens de eucharistieviering de jaarlijkse gedachtenis voor onze overleden bisschoppen Bert Wirix-Speetjens en Jacobus van der Oord.

Zondag 8 maart, de 2e zondag van de veertigdagentijd, wordt Vincent Tiggelman met een zalving “opgenomen onder de geloofsleerlingen” zoals de periode van voorbereiding op het sacrament van de doop traditioneel wordt genoemd. We gebruiken daarbij de olie voor de catchumenen (= geloofsleerlingen), één van de drie heilige olieën die tijdens de chrismamis door de bisschop worden gewijd. De tweede zalving vindt tijdens de doop plaats, de derde met Pasen door de bisschop tijdens het vormsel.

De Goede Week begint met de viering van Palmzondag op 5 april.