PDF PDF Print

Mededeling geen diensten tot 3 april 2020

Aan de geestelijken, besturen, parochianen en bezoekers van de parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

 

Zusters en broeders,

 

Afgaande op het oordeel van de persconferentie van de minister-president van afgelopen donderdag 12 maart en van de adviezen van medisch experts kwamen wij donderdagavond tot een verdere aanscherping van onze eerder genomen maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. In onze instructie lieten wij het doorgaan van vieringen en activiteiten bewust over aan de verantwoordelijkheid van de pastores en kerkbesturen ter plaatse.

 

Nu we enkele dagen verder zijn en de ervaringen uit het land met de aangescherpte maatregelen mee kunnen laten wegen kiezen wij opnieuw voor een aanscherping. Deze maatregel valt ons niet licht, maar lijkt ons de meest wijze weg ter voorkoming van meer besmettingen en een overbelasting van ons zorgsysteem.

 

Vanaf maandag 16 maart tot en met tenminste vrijdag 3 april zijn alle kerken voor kerkdiensten gesloten en komen alle andere reguliere kerkelijke bijeenkomsten, uitgezonderd die van het landelijke crisisteam, te vervallen.

Eventuele uitvaarten worden in besloten kring van de naaste familie en met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen gehouden. Voor persoonlijk pastoraat blijven de donderdagavond afgekondigde richtlijnen van kracht.

 

Met broederlijke groet, Utrecht/Amsterdam, 14 maart 2020

 

Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl