Avond over liturgie

Begintijd 23 januari 2019 20:00

Eindtijd 23 januari 2019 22:00

Op woensdagavond 23 januari om 20.00 uur zullen we in de gemeentezaal met elkaar in gesprek gaan over de liturgie van de veertigdagentijd en de Goede Week zoals we die in Haarlem vieren en ook dit jaar weer zullen vieren. Op de gemeentevergadering waren er vragen gerezen naar aanleiding van de bedekking van het kruis tijdens de Goede Week tot aan Goede Vrijdag en ook over andere aspecten van de viering van deze tijd in onze parochie zijn er vragen en gedachten. Iedereen is van harte uitgenodigd en we hopen op een constructief en opbouwend gesprek. Er was en is in onze parochie altijd ruimte gewest voor vele opvattingen en gedachten maar het is wel essentieel dat die op gezette tijden met elkaar gedeeld worden. Kerkbestuur en pastoor hopen op een goede opkomst en een openhartig en intensief gesprek.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl