PDF PDF Print

Bij de vieringen rond Pasen...

In de liturgie vieren we dit jaar in april de meest belangrijke gebeurtenissen uit ons geloof: de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem, zijn afwijzing en veroordeling, het lijden en sterven van Jezus en zijn terugkomst bij de leerlingen als verrezen Christus op Paasmorgen.

Tijdens de bazaar op zaterdag 13 april zal de kinderkerkleiding met de aanwezige kinderen de palmpasenstokken versieren die de volgende ochtend door de kinderen in de processie van Palmzondag worden meegedragen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de kinderkerkleiding of de pastoor.

Op zondag 14 april begint de eucharistieviering voor Palmzondag om 10.00 uur met de zegening van de palmtakken. Er is tevens kinderkerk. Het is een gezamenlijke viering met onze Anglicaanse broeders en zusters.

Maandag 15 april is er om 19.30 uur een pontificale eucharistieviering waarin de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, de H. Olieën voor het bisdom voor het komende jaar gaat wijden. De olieën worden vervolgens door de vertegenwoordigers van de parochies meegenomen naar hun thuisparochie en worden gedurende het jaar bij doop en ziekenzalving gebruikt.

Donderdag 18 april begint de viering van de Witte Donderdag waarin we de instelling van het H. Avondmaal herdenken om 19.30 uur. Ook deze viering is gezamenlijk met de Anglicaanse zusterparochie.

Vrijdag 19 april is de gebedsdienst voor Goede Vrijdag om 19.30 uur.

Zaterdag 20 april begint de viering van de Paaswake om 21.00 uur. We beginnen zoals altijd met het ontsteken van het Paasvuur in de hal beneden in het kerkgebouw.

Op zondag 21 april tenslotte begint de pontificale eucharistieviering voor de Paasmorgen om 10.00 uur.

Onze parochie houdt al vele jaren geen dienst meer op Paasmaandag. In de oud-katholieke parochie van IJmuiden begint de eucharistieviering op die dag om 10.00 uur in de kerk aan de Koningin Wilhelminakade 117.

Donderdag 30 mei vieren we om 10.00 uur de eucharistie voor de Hemelvaart van de Heer, veertig dagen na zijn verrijzenis op Paasmorgen. Het is daarom beter om deze feestdag niet te verplaatsen naar de daaropvolgende zondag. Bovendien: zolang de overheid deze feestdag in stand houdt – een zeer oude traditie – past het ons als kerk om hem ook zodanig te vieren ☺

Pinksteren vieren we zoals al vele jaren gebruikelijk in twee delen. Zaterdag 8 juni met een pontificale eucharistieviering in onze eigen kerk om 19.30 uur, zondag 9 juni om 10.00 uur als oecumenische viering van Schrift en Tafel in de Grote of Bavo-kerk op de Grote Markt in het centrum. Het is een viering van de PKN Haarlem-centrum, de Lutherse Gemeente Haarlem, de Waalse kerk in Haarlem en de Oud-katholieke parochie. In tijden van verschralende oecumene een teken dat gezien mag worden.

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl