PDF PDF Print

Haarlem 2.0

Er is weliswaar weinig nieuws te melden, maar voor alle duidelijkheid toch een update. 

Op zondag 3 november jongstleden bij de gemeentevergadering heeft pastoor Frede de stand van zaken met betrekking tot het project Onderhoud verteld. Zoals bekend hebben we Bureau Lakerveld in de arm genomen, een bureau dat in de Oud-katholieke kerk vaker betrokken is geweest bij onderhoudsprojecten. Hun plan is besproken met de CFM (Commissie Financiën en Materieel) van de kerk. De totale kosten bedragen over een periode van 10 jaar een bedrag van circa € 800.000! Er is door Bureau Lakerveld een bestek gemaakt en een aantal aannemers zijn benaderd. Het eerste jaar (mogelijke start vanaf maart 2020) zal het grootste deel van het werk worden verricht; voornamelijk ook met gebruik van steigers. De verwachting is dat men in het eerste jaar voor de winter klaar is. Als de aannemers hun offertes ingediend hebben, moeten we dit voorleggen aan de bisschop, waarna we met zijn goedkeuring het werk kunnen laten aanbesteden. Vermeldenswaard is in elk geval het gegeven dat de Rijksoverheid voor ons project een subsidiebedrag heeft toegekend van € 67.000; een welkome aanvulling naast het bedrag dat we kunnen gebruiken vanuit het Mgr. Van der Oordfonds. Maar we hebben nog veel meer geld nodig zodat we als kerkbestuur samen met de in het leven geroepen commissie onder leiding van mevrouw Lies Kroon hard aan de slag moeten om alles financieel voor elkaar te krijgen. 

Met betrekking tot het project Renovatie heeft pastoor Frede ook tijdens de gemeentevergadering verslag uitgebracht. Het bureau AAArchitecten, dat ook bij andere Oud-katholieke parochies restauraties heeft uitgevoerd, heeft 2 versies van art-impressions gemaakt van de entree en de benedenverdieping gebaseerd op de wensen van het kerkbestuur en de bisschop. Er zijn 2 basiswensen waaraan voldaan zou moeten worden. Ten eerste moet de benedenverdieping meer exploitabel gemaakt worden en ten tweede moet de benedenverdieping  toegankelijker worden, ook door te voorzien in meer openheid en licht. Het is ook mogelijk om in de hal een lift te plaatsen naar de kerkzaal. Een financieel plaatje is er tot nu toe nog niet. De verwachting is wel dat het net als het project Onderhoud veel geld gaat kosten. Als kerkbestuur hebben we aangegeven wat wij graag veranderd zouden willen zien in de ontwerpen. Het is onze bedoeling dat we een definitief ontwerp aan u als parochianen op termijn presenteren. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Tot zover het nieuws. 

5 november 2019

W.H. de Graaf / secretaris

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl