PDF PDF Print

Aanbeveling vastenactie 2020

Uw aandacht wordt gevraagd voor het Bethunehuis in Hongkong. 

In Hongkong werken 380.000 migrantenarbeiders en 98 % daarvan zijn vrouwen: vrouwen die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken. Hun inkomen gebruiken ze om hun families in het thuisland te steunen. In 2016 en in 2018 hebben wij uw steun gevraagd voor de migrantenvrouwen die terecht komen in het Bethunehuis in Hongkong, een opvanghuis voor migrantenvrouwen die te maken krijgen met te veel werkuren, het niet betalen van loon en met fysiek en/of seksueel misbruik. Het Bethunehuis heeft een telefonische hulplijn voor vrouwen die om deze redenen weg willen bij hun werkgever. In het holst van de nacht worden de vrouwen door een medewerker van het Bethunehuis per taxi opgehaald op hun werkadres en naar de veilige haven van het Bethunehuis gebracht.

Migrantenarbeiders in Hongkong van wie het arbeidscontract om welke reden dan ook wordt beëindigd, mogen niet werken en zij mogen nog maar maximaal 14 dagen in de stad verblijven. Om hun werkgever aan te kunnen klagen, moeten de vrouwen die in het Bethunehuis verblijven dus een bezoekersvisum aanvragen zodat ze het land niet worden uitgezet en een gerechtelijke procedure kunnen starten. Voor deze gerechtelijke procedure wordt van de vrouwen een eenmalige eigen bijdrage van € 67 gevraagd. Alle andere kosten voor de gerechtelijke procedure worden door de regering in Hongkong via een regeling voor gerechtelijke hulp (Duty Lawyer scheme) gesubsidieerd.

Het juridisch afhandelen van een aanklacht met betrekking tot de arbeidsomstandigheden duurt ca. 2 à 3 maanden. Het afhandelen van aangiftes betreffende niet betaald loon en fysiek en/of seksueel misbruik kost ca. 6 tot 8 maanden. Omdat de vrouwen gedurende die tijd niet mogen werken zijn zij voor eten en onderdak afhankelijk van liefdadigheidsorganisaties zoals het Bethunehuis. Omdat ze met een bezoekersvisum geen toegang tot medische zorg hebben zijn de vrouwen ook daarvoor afhankelijk van het Bethunehuis. De gedachte aan maanden van onzekerheid zonder een inkomen met een familie in het thuisland die niet langer financiële steun ontvangt veroorzaakt veel stress bij de vrouwen. In het Bethunehuis krijgen zij op allerlei manieren steun om mentaal en emotioneel sterk genoeg te zijn om de rechtszaak aan te kunnen. Ze mogen de cursussen “Ken je rechten en het legale proces” en “Stress reductie” volgen. Daarnaast hebben de vrouwen steun aan elkaar.

De medewerkers van het Betunehuis weten hoe het gerechtelijk systeem in Hongkong werkt. Zij helpen de vrouwen o.a. met de aanvraag tot verlenging van het visum en aangifte doen bij de politie (soms met een vertaler erbij). Ze zorgen ook voor de coördinatie tussen advocaten en relevante overheidsinstellingen en consulaten. Het Betunehuis helpt ook te berekenen op hoeveel loon een vrouw nog recht heeft, gebaseerd op de gegevens van haar arbeidscontract, zodat zij dit kan opeisen via het gerechtshof.
De medewerkers zorgen voor vervoer naar het gerechtshof en ondersteunen de vrouwen tijdens de rechtszaak. Tijdens de gerechtelijke procedure worden de vrouwen zo’n 15 tot 20 keer ondervraagd door de politie en advocaten alsook in de rechtszaal. Dit betekent dat zij elke keer naar het politiebureau, het advocatenkantoor en de rechtbank moeten reizen.

Met de opbrengst van de Vastenactie 2020 zullen de vrouwen gesteund worden in een aantal van de onderstaande kosten. Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen!

De kosten die de vrouwen maken zijn o.a.:

Kosten verlenging visum €27

Eenmalige eigen bijdrage € 67

Vervoer naar de rechtbank € 23

Medische hulp, gemiddeld € 35

Cursus ‘Ken je rechten en het legale proces’ €28

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl