PDF PDF Print

Haarlem 2.0

Het heeft veel tijd en energie gekost, maar we kunnen nu gelukkig melden dat de bisschop van Haarlem de benodigde machtiging heeft gegeven, waardoor we de aannemer opdracht hebben kunnen geven om het onderhoudsproject ter hand te nemen. Dankzij o.a. donaties van de landelijke kerk en fondsen hebben we het benodigde geld bij elkaar. Belangrijk om te weten is dat de 3 garages verkocht gaan worden aan de Haarlemse Bisschopskas. Maar als parochie moeten we zelf ook nog behoorlijk aan de bak om een deel van het geld bij elkaar te krijgen. Als kerkbestuur hebben we daarvoor al verschillende ideeën zoals provinciale en gemeentelijke donaties, het organiseren van concerten, fundraising-diners, het verhuren van de kerk als repetitieruimte voor koren en als trouwlocatie, het verhuren van de gemeentezaal voor diverse vergaderingen, het houden van een bazaar.  Maar als u andere ideeën hebt, informeer het kerkbestuur hierover!

Op woensdag 5 februari, één dag nadat dit geschreven wordt, hebben we een eerste gesprek gehad met de aannemer over de planning. In elk geval zullen de diensten gedurende de periode, dat er gewerkt wordt, gewoon door kunnen gaan. In een volgende editie van het parochieblad ongetwijfeld meer nieuws! 

Renovatie
Omdat we voornamelijk bezig geweest zijn om alles te regelen voor het onderhoud is er geen nieuws over het andere project, de renovatie van de benedenverdieping. Mogelijk dat nu tijdens de voorjaarsvergadering de eerder beloofde presentatie kan worden gegeven, zodat u hiervan op de hoogte bent. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.

4 februari 2020
W.H. de Graaf, secretaris

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl