PDF PDF Print

Protocol OKKN

Gebruiksplan Parochie HH Anna en Maria te Haarlem

bij het OKKN PROTOCOL ‘KERK-ZIJN IN DE ANDERHALVEMETERSAMENLEVING’

1. BASISGEGEVENS

A. Parochiegegevens

Plaats

Haarlem

Aantal ingeschreven leden in Scipio

197

Aantal meelevende leden in Scipio (actieve leden)

193

Gemiddeld aantal kerkgangers per zondag

32

B. Contactpersonen

Pastoor (naam + mobiel)

Robert Frede+06 2292 0471

Contactpersoon kerkbestuur (naam + mobiel)

Wim de Graaf+06 3634 6886

Contactpersoon gebouwenbeheer (naam + mobiel)

Michael Maas+06 4464 8077

C. Gegevens kerkgebouw


Algemene gegevens

Naam kerkgebouw

HH Anna en Maria

Adres, postcode en plaats kerkgebouw

Kinderhuissingel 78

Burgerlijke gemeente (indien van toepassing stadsdeel)

Haarlem

Dag (zaterdag/zondag) en aanvangstijd viering 

Zondag + 10.00 uur

Capaciteit aanwezigen

 

Normale
capaciteit

Capaciteit
na aanpassing

Zitplaatsen kerkgangers (incl. deurwachters)

180

24

(Koor)balkon

0

2

Altaar-ruimte

4

2

Totaal

   

2. INVENTARISATIE EN HERINDELING KERKGEBOUW

 1. De kerkzaal

1

Hoeveel zitplaatsen voor kerkgangers blijven er in uw kerkgebouw over na de herindeling van de ruimte?

Let op: u telt hierbij de deurwachters niet mee; u moet voor hen wel plaatsen reserveren

Let op: indien u ook meer-persoons-zitplaatsen (gezinsleden/leden van één huishouding) gaat aanbieden, zal dit ten koste gaan van de overige zitplaatsen (i.v.m. de vereiste afstand), houdt hier rekening mee bij het bepalen van het totaal

25

2

Hoeveel personen zijn er (na een eventuele herindeling) in de altaar-ruimte tijdens de viering aanwezig? 

2

3

Hoeveel personen zijn er (na herindeling) op het balkon aanwezig tijdens de viering?

2

4

Hoeveel deurwachters stelt u aan? 

2

5

Zijn de vluchtroutes toegankelijk na de door u gedane aanpassingen in de ruimte? Zo nee, bepaal nieuwe vluchtroutes en geef deze aan op uw plattegrond.

ja

6

Is in de gangpaden de 1,5 meter afstand op de grond aangeduid?

Ja

7

Is/zijn de gewenste looprichting/looproutes in de ruimte aangeduid?

Ja

8

Is de garderobe verwijderd of afgezet?

Ja

 1. Checklist plattegrond

Op de plattegrond (Bijlage 1) is ingetekend 

1

De in- en uitgang: via welke de deur de kerkgangers de kerk binnenkomen en via welke deur zij vertrekken.

Ja

2

De opstelling van de deurwacht(en) vóór en na de viering.

Ja

3

Waar kerkgangers hun handen desinfecteren bij binnenkomst.

Ja

4

De indeling van beschikbare zitplaatsen.

Ja

5

De zitplaatsen die voor de deurwachten zijn gereserveerd.

Ja

6

De looproutes bij binnenkomst, vertrek en bij het ter communie gaan van de kerkgangers.

Let op: het is hierbij zeer wenselijk dat er éénrichting-routes zijn. Als dat niet mogelijk is geeft u dubbele pijlen aan en dienen de deurwachters extra toezicht te houden op deze routes.

ja

7

Hoe de altaar-ruimte is ingedeeld.

Ja

8

Waar kerkgangers hun gift in de collecteschalen/manden kunnen doen.
(kan achterwege gelaten worden bij volledig gebruik van een collecte-app)

Ja

9

De nooduitgang en vluchtroutes.

Ja

3. Hygiënemaatregelen

1

Wie heeft u als eindverantwoordelijke voor de hygiëne vóór, tijdens en na de viering (hygiënist) aangesteld?: kerkbestuur

2

Wie draagt/dragen zorg voor de schoonmaak van het kerkgebouw:

 1. voor en na de vieringen: kerkbestuur
 1. gedurende de week: koster

3

In de toiletten is gezorgd voor: 

 
 1. papieren handdoekjes

Ja

 1. zeeppompjes

Ja

 1. desinfecterende doekjes of desinfecterend middel en papieren doekjes (t.b.v. reiniging kraan & toilet)

Ja

 1. een afvalemmer

ja

4

Bij de ingang(en) is desinfecterend middel beschikbaar

ja

5

Op het altaar is desinfecterend middel beschikbaar 

Ja

6

Maakt u gebruik van kerkboeken en/of gezangboeken?

Let op: de boeken dienen na gebruik afgenomen te worden met desinfecterend middel.

Ja

7

Maakt u gebruik van een liturgiewijzer?

Let op: de liturgiewijzers moeten na gebruik weggegooid worden.
Tip: laat kerkgangers de liturgiewijzers zelf weggooien in een gereedstaande open prullenbak of emmer bij de uitgang.

ja

4. PROCEDURE AANMELDING EN TOEWIJZING ZITPLAATSEN VIERINGEN

Beschrijf hieronder in detail de aanmeldprocedure, de wijze waarop de toewijzing zal plaatsvinden, de tijdlijnen en de wijze van communiceren. Zie verder de handleiding bij dit gebruiksplan.

 1. Via een link in een mailbericht aan de parochianen met een mailadres kan men zich aanmelden; parochianen die geen mail hebben kunnen zich ook via de telefoon aanmelden;

De gegevens die men moet verstrekken zijn: naam, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer;

 1. De aanmelding moet op de vrijdag voor de zondag bekend zijn bij de secretaris die de personen een plaats toewijst; hij meldt dit per mail, parochieapp of per telefoon aan de desbetreffende parochiaan dat er een plaats is gereserveerd; de juiste plaats wordt bij binnenkomst aan de parochiaan mede gedeeld;

 1. De secretaris houdt per dienst een lijst bij van de aanmeldingen en noteert of de aangemelde personen ook aanwezig waren; deze lijst bewaart hij gedurende 6 weken ivm eventueel contactonderzoek door de GGD.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl