PDF PDF Print

Kinderkerk

In het item Vieringen wordt aangegeven op welke zondag er voor de kinderen tijdens de kerkdiensten kinderkerk wordt georganiseerd. Tijdens de kinderkerk wordt ingegaan op de bijbellezingen zoals dit in de kerk bij de volwassenen ook gebeurt. Met behulp van de systematiek uit het boek “Bonnefooi” worden de lezingen vertaald naar de belevingswereld van de kinderen die de leeftijd hebben tussen de 3 en 10 jaar.

De kinderdienst begint met het aansteken van de kaars en een gebed. Vervolgens wordt het verhaal gelezen en wordt er over gesproken met de kinderen. Soms wordt er een lied gezongen. Bij het verhaal hoort altijd een creatieve werkvorm. De kinderen gaan hier altijd enthousiast mee aan de slag.

Het hoogtepunt van de kinderkerk is de vaste bijdrage in de “volwassenenkerk”. Tijdens de communie komen de kinderen in de kerk om de zegen te krijgen. Na de communie vertellen de kinderen aan de gemeente over het verhaal dat ze hebben gehoord in de kinderkerk, laten hun werkstukken zien of zingen een lied.

In Haarlem is een aantal enthousiaste ouders/parochianen om de kinderkerk mogelijk te maken. Een aantal maal per jaar wordt samen met de pastoor vergaderd over de invulling van Advent/Kerstmis en Veertigdagentijd/Pasen.

Alle kinderen zijn van harte welkom in de kinderkerk!

Een enkele keer wordt er met de tieners een "jongerendienst" georganiseerd. De pastoor bereidt deze dienst voor met de jongeren die zelf een onderdeel van de dienst voor hun rekening nemen. Voor deze dienst is een "ingekorte" en licht aangepaste orde van dienst ontworpen.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl