PDF PDF Print

Bisdom

De kerk van de HH. Anna en Maria is de kathedrale kerk van het Oud-Katholieke Bisdom Haarlem. Dat wil zeggen dat in de kerk de bisschopszetel (kathedra) staat. De Bisschop doet in elk geval dienst in Haarlem op Eerste Kerstdag, tijdens de Oliewijding op maandag in de Goede Week, op Eerste Paasdag en op de zaterdagavond voor Pinksteren.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl