PDF PDF Print

Nieuws

Tachtig jaar kerk aan de Kinderhuissingel in Haarlem

Tachtig jaar kerk aan de Kinderhuissingel in HaarlemOp zondag 27 mei vierden we als Oud-Katholieke Kerk in Haarlem dat onze kathedraal gewijd aan de HH. Anna en Maria tachtig jaar geleden werd ingewijd. Om dit te vieren kwam de bisschop van Haarlem mgr. Dick Schoon naar Haarlem om voor te gaan in de pontificale eucharistieviering. Hij werd geassisteerd door pastoor Robert Frede die ook de preek ... Lees verder>>

Ons project parochie Haarlem: Voedselbank Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer leefden in 2005 ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens. Dat inspireerde een tweetal ... lees verder>>

Zout der aarde, Christenen in dialoog voor een open samenleving

Het Collegiaal Bestuur nodigt allen heel hartelijk uit deel te nemen aan het aankomende Internationaal Oud-Katholieken Congres in ... lees verder>>


Zo eigentijds als we zijn

… en binnen de oude traditie

Zo katholiek als we zijn

… maar we kiezen zelf onze bisschoppen

Zo traditioneel als we zijn

… en met gehuwde en vrouwelijke priesters

Zo eigenzinnig als we zijn

… en verbonden met andere christenen

Onafhankelijk sinds 1723

… en nog altijd in goed overleg

Oud-Katholieken:

verbonden met de oude kerk en met de tijd waarin we leven

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl