PDF PDF Print

Bisschop met den Bijbel

Op de Haarlemse Geestelijkheid, de vergadering van de priesters van ons bisdom, is het idee ontstaan om in de adventstijd twee Bijbelavonden gehouden met onze bisschop aan te bieden. De data zijn woensdag 06 december en woensdag 20 december, telkens om 20.00 uur in de gemeentezaal. Er hangt een intekenlijst in de gemeentezaal, opgave kan ook bij de pastoor per email ( frede@upcmail.nl). 

Thematisch staan de Schriftlezingen van de 2e en de 4e advent centraal. Nadere informatie bij de pastoor.

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl