PDF PDF Print

Ons project parochie Haarlem: Voedselbank Haarlemmermeer

 In Haarlemmermeer leefden in 2005 ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens. Dat inspireerde een tweetal particulieren om een voedselbank op te zetten. Half januari 2006 ging men enthousiast aan het werk. Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht. Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële bedrijven.

Doelstelling

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft o.a. als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in de Haarlemmermeer.

Men probeert dit te bereiken door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Data

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is één van de 167 voedselbanken in Nederland. Men werkt uitsluitend met vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijf-kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet. Een groep van 113 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van klanten. Voedselbank Haarlemmermeer werkt nauw samen met de voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn. Een groep vrijwilligers zamelt meerdere keren per maand op zaterdag houdbare etenswaren in bij klanten van de verschillende supermarkten in de gemeente Haarlemmermeer. Het is belangrijk dat het uitdelen van pakketten samenloopt met een traject om de klanten zo snel als mogelijk aan wettelijke middelen te helpen, zodat zij zonder onze hulp verder kunnen gaan. Daarom lopen alle intakes en 3-maandelijkse her-intakes via de afdeling sociale dienstverlening van de Gemeente Haarlemmermeer. Ruim  160 huishoudens in Haarlemmermeer maken gebruik van de voedselbank. Dit zijn 455 mensen waarvan 180 kinderen. In 2017 zijn er  ruim 7.000 pakketten, bestaande uit bijna 15.500 kratten voedsel met een geschatte winkelwaarde van € 415.000 uitgereikt aan gezinnen in de Haarlemmermeer. 

Mijn vrijwilligerswerk

Al in de periode (1982-1994) dat ik bij de gemeentelijke sociale dienst van de gemeente Haarlemmermeer werkte, was ik begaan met inwoners die op bijstandsniveau moesten leven. Toen ik na ging denken wat ik na mijn pensionering voor vrijwilligerswerk zou willen gaan doen zag ik een vacature bij de Voedselbank Haarlemmermeer als chauffeur. Dit leek me wel een geschikte functie, want ik hou wel van autorijden, maar bij mijn intakegesprek bleek dat men meer zat te springen om een vervanger van de bestuurssecretaris, die op termijn naar Den Haag zou gaan verhuizen. Een goeie switch, want als chauffeur moet je ook soms zware kratten sjouwen en dat is nou niet erg bevorderlijk voor mijn zwakke rug. Ik werk dus nu op woensdag en donderdag als secretaris op de locatie in Hoofddorp. 

Onze inzamelactie

Het was een idee van bisschop Schoon tijdens zijn werkbezoek om op zondag tijdens de dienst ook voedselproducten als gemeente naar voren te brengen, tezamen met het brood en de wijn om het door de pastoor te laten zegenen. Vanwege mijn vrijwilligerswerk hebben we als kerkbestuur ervoor gekozen om vanaf februari houdbare etenswaren in te zamelen voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Op de laatste zondag van de maand wordt de krat met de ingezamelde etenswaren tijdens de eucharistieviering als offerande naar het altaar gebracht en gezegend, waarna het naar Hoofddorp wordt gebracht . 

We hopen dat vele parochianen aan deze actie mee willen doen om op die manier een bijdrage te leveren ten behoeve van de klanten van de Voedselbank Haarlemmermeer.

Wim de Graaf

 

 

 

Website van de Oud-Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria te Haarlem. webmaster@michaelmaas.nl